Belysningsplan

Hur vi ljussätter hemma och vilka lampor vi väljer är ofta avgörande för hur vi upplever miljön, hur rummet används och hur vi mår.

Belysningen är ofta det vi lägger minst tid på att planera. Genom tekniska lösningar och kloka belysningsval kan ett rum förändras utifrån vad vi vill göra, våra behov, årstider och dagsljus.