Kontakta mig för allt från kortare konsultationer med enkla tips på vad du kan förändra själv till hela möbleringsplaner, fast inredning och platsbyggda möbler.

Tillsammans går vi igenom vad du behöver hjälp med. Du bestämmer själv omfattningen och vilka problem vi ska lösa. Det är dina drömmar, idéer och planer som ska bli verklighet. Jag hjälper dig att nå hela vägen fram.

Med omfattande kunskaper om äldre stilar kan jag hjälpa till med möbleringsplaner, inköp, restaurering och tapetsering av äldre möbler, inredning och tapeter. Allt från allmoge till 70-tal. Med kunskap om byggnadsvård, äldre material och hantverk kan du försäkra dig om att stilen på ditt hus eller lägenhet bevaras samtidigt som du får precis den hemmiljö som du önskar dig. 

Usability design

Usability design är ett begrepp framför allt inom informationsdesign. Det betyder enkelt att vi inte ska behöva läsa manualen för att förstå hur tekniska lösningar och praktiska verktyg fungerar – oavsett om det är en hiss, en webbsida eller en diskmaskin. Samma filosofi ska prägla god inredning. Design och inredning får inte stå i vägen för det som våra rum faktiskt ska användas till.

Hållbarhet

För mig är det ofta mer intressant att arbeta med det befintliga än att tänka helt nytt. Möbler och saker bär på en historia – det personliga och tidens historia. Att arbeta med återvinning, hantverk, vintage och hållbara material känns självklart även när målet är att skapa något nytt. I alla projekt diskuterar vi från början materialval, befintliga miljöer, bevarande, restaurering och långsiktighet.  

Genom långsiktig design kan vi hitta lösningar för miljöer där det personliga får ta plats. 

Flexibilitet

Idag lever vi våra liv i hem som alltmer präglas av att vi vill göra och använda våra platser för olika saker. Samtidigt är vi ofta trångbodda och ska hitta lösningar som passar alla. Med flexibel och kreativ möblering och förvaring kan vi skapa rum där olika behov kan mötas.

Möbleringsplan

En första grund för en fungerande och genomtänkt inredning.

Genom en möbleringsplan för ett rum eller för en hel lägenhet eller hus kan inredningen anpassas efter olika behov, olika människor och olika årstider. Kanske ska köket också fungera som ett hemmakontor. Vill ni både kunna bjuda på stora middagar och mysa i varsin fåtölj? Genom en möbleringsplan kan olika funktioner, förvaring och intressen få ta plats i samma rum utan krockar.

Belysningsplan

Hur vi ljussätter hemma och vilka lampor vi väljer är ofta avgörande för hur vi upplever miljön, hur rummet används och hur vi mår.

Belysningen är ofta det vi lägger minst tid på att planera. Genom tekniska lösningar och kloka belysningsval kan ett rum förändras utifrån vad vi vill göra, våra behov, årstider och dagsljus. 

Färgsättning

Med en planerad färgsättning och genomtänkta materialval kan ett rum få en enhetlighet och en känsla som stämmer. Även när många ska samsas och mycket ska få plats.

Förvaring och organisation

Med smart förvaring, bra organisation och genomtänkta lösningar för olika behov kan en liten yta kännas större och ett rum kan rymma flera anpassade funktioner. Och motsatsen. I ett stökigt rum är det svårt att få fram en känsla, en stil och känna sig hemma.